Υπολoγισμός Πτώσης Τάσης

Για Μονοφασική Γραμμή

Πολική Τάση(V)
Διατομή(mm2)
Aριθμός αγωγών στην ίδια φάση
Μήκος(m)
Ένταση(A)
συνφ
 


Οδηγίες

Ο τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης μονοφασικής γραμμής είναι


Όπου:
  • ρ = ειδική αντίσταση αγωγού (εδώ για τον χαλκό 0,017)
  • l = μήκος αγωγού (m)
  • Ι = ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό της γραμμής
  • συνφ = συντελεστής ισχύος
  • S = διατομή αγωγού(mm2)
  • n = αριθμός αγωγών στην ίδια φάση